میزان فرمان انواع ماشین های خارجی

چگونه می توانیم چرخش فرمان را تنظیم کنیم؟

 •  با میزان فرمان شما می توانید فرمان خود را با چرخش تلسکوپی تنظیم  کنید .
 •  منظور از میزان فرمان فاصله داخلی بین قسمت جلو و عقب چرخهای جلو اتومبیل است.
 • میزان فرمان تاثیر بسیار مهمی در کنترل اتومبیل مخصوصا در سرعت های بالا و جاده‌ها دارد .
 • میزان نبودن فرمان میتواند باعث واژگون شدن اتومبیل در سرعت بالا حتی در یک مسیر مستقیم بشود.

در سرعت‌های پایین هم  میزان نبودن فرمان باعث سفت شدن فرمان در هنگام پیچیدن و مقاومت در برابر برگرداندن فرمان بعد از پیچ های U شکل می‌شود اگر یک چرخ خارج از تعادل باشد، باعث ارتعاش در سرعت در بزرگراه می شود که می تواند در فرمان و یا صندلی احساس شود. اگر تراز وسط قرار گیرد، می تواند باعث خستگی بیش از اندازه تایر شود با تنظیم سفارشی موقعیت فرمان خود، مدت زمان استفاده از اتومبیل خود را افزایش دهید.

میزان فرمان

نحوه میزان فرمان به صورت دستی

 • در حالی که وسیله نقلیه خود را پارک کرده اید، صندلی خود را تنظیم کنید تا در حالتی باشید که کاملا راحت باشید
 • قفل ستون فرمان را با کشیدن اهرم آزاد کرده، به پایین و به دور یا پایین و به سوی شما باز کنید. (برای محل و عملیات خاص خودرو خود، به دفترچه خودر خود مراجعه کنید).
 • تنظیم فرمان توسط:
 • آن را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید.
 • کشیدن یا هل دادن آن به سوی یا دور از شما.
 • هنگامی که شما از موقعیت جدید خود راضی هستید ، فرمان را قفل کنید .
 •  از همان اهرمی که برای باز کردن آن استفاده کردید استفاده کنید، اما در جهت مخالف تنظیم کنید.

اگر وسیله نقلیه خود را با یک تنظیم کننده فرمان چرخ دنده مجهز کنید، برای تنظیم موقعیت، از کنترل در کنار ستون فرمان استفاده کنید. در حالی که وسیله نقلیه خود را پارک کرده و صندلی شما در موقعیتی راحت است ، تنظیم چرخ فرمان را با فشار دادن:

 • بالا یا پایین کنترل برای شیب فرمان .
 • جلو یا عقب کنترل برای تلسکوپ فرمان .

شما می توانید موقعیت ستون فرمان را با عملکرد حافظه ذخیره به یاد بیاورید. ( نحوه تنظیم عملکرد حافظه را در دفترچه های خودرو خود مطالعه کنید) . سعی کنید فرمان را بعد از اینکه قفل شده در جای خود قرار دهید حرکت دهید تا اطمینان حاصل شود که در جای خود کاملا محافظت شده است. هشدار هرگز چرخ فرمان را هنگام حرکت دادن وسیله نقلیه خود تنظیم نکنید . ناتوانی در فرمان می تواند ترسناک باشد، اما خوشبختانه، شکست کامل سیستم فرمان خودرو نادر است.

مطالب مرتبط : تعمیر ماکسیما

تولید کننده انواع پوستر دیواری های سفارشی مناسب با طرح دلخواه شما به هر ابعادی

decorprint.ir